ساخت وسفارش انواع شومینه

وظایف پیمانکار چیست ؟

  توجه به خواسته ها و نیازهای کارفرما و مشاوره و راهنمایی های لازم برای رسیدن به یک  ایده منطقی  با توجه به بودجه تعریف شده از سوی کافرما.

  هماهنگی و نظارت بر گروه طراحی و نقشه کشی برای رسیدن به یک نقشه اجرایی بر مبنای ایده بدست آمده.

  معرفی نیروی متخصص برای اجرای مراحل مختلف کار با دستمزد متعارف و عقد قرارداد با آنها.

  تهیه مصالح و ابزارآلات مورد نیاز  پروژه و ارایه فاکتورهای خرید.

  مشخص کردن ترتیب اجرای مراحل کار و ارایه برنامه زمان بندی شده.

  نظارت فنی بر صحت اجرای  کارگروهای اجرایی و هماهنگی های لازم بین آنها.

  ارایه اسناد مالی مربوط به کلیه هزینه های انجام شده .

  تحویل نهایی کار .

 

مدیریت پیمان چیست ؟

   برای اجرای مناسب یک پروژه ساختمانی (تعمیرات و بازسازی – دکوراسیون داخلی ) پنج مرحله زیر لازم است.
اول    -  ایده ، طرح ، نقشه.
دوم    -  تهیه مواد و مصالح مناسب.
سوم   -  نیروی متخصص جهت اجرای نقشه.
چهارم -  بودجه لازم جهت اجرای کردن پروژه.
پنجم   -  مدیریت ، هماهنگی ، نظارت بر چهار مرحله بالا.
  کارفرمایی که تجربه و تخصص لازم برای اجرا یک پروژه ساختمانی نداشته باشد بطور یقن با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.بالا رفتن هزینه ، طولانی شدن زمان اجرای پروژه و بجا ماندن ایرادهای ظاهری و فنی از نمونه های آن هستند. ایرادهایی که سالها باید آنرا تحمل کند و یادآور مدیریت غلط وی خواهد بود و یا هزینه زیادی صرف کند تا ایراد مورد نظر برطرف شود که البته در مواردی امکان آن نخواهد بود. در واقع کارفرما با استخدام فردی با تجربه ( پیمانکار ) مدیریت کار خود را به وی واگذار میکند تا از بروز مشکلات یاد شده جلوگیری کند.  و در نهایت درصدی از کل هزینه های صرف شده در پروژه بعنوان دستمزد به پیمانکار پرداخته میشود.

 

 

Next Previous نظرات مشتریان

آرابن با سال‌ها تجربه و انجام ده‌ها پروژه موفق آماده همکاری با شما.

مشتریان ما

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client