چرا دست به تعمیرات و بازسازی منزل خود میزنیم ؟

دلایل فنی :

- وجود  نم و رطوبت

- فرسودگی تاسیسات ساختمتن مانند گاز ، آب ، برق ...

- آلودگی صوتی

- پرت حرارتی

- استحکام سازی

فرسودگی و گهنگی :

- کابینت آشپزخانه

- کمد های چوبی

- درها و پنجره ها

- کاشی، سرامیک ، سنگ ، پارکت

- شیرآلات

- کلید و پریز و سیستم روشنایی

- نقاشی و کاغذ دیواری

تغییر کاربری :

- مسکونی به اداری و یا غیر...

- حذف ، کم و زیاد کردن فضای اتاقها ، آشپزخانه ، سرویسها و...